Việt Nam -> Pop, rock... -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Kết Thúc Từ Hôm Nay
Chu Bin
5:04
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Trương Khải Minh; Album: Kết Thúc Từ Hôm Nay (Single) (2018)
30
Hôm nay 16:03
2 Chị Ngả Em Nâng
Bích Phương
3:45
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Album: Chị Ngả Em Nâng (Single) (2018)
90
Hôm nay 16:03
3 Giấc Mơ
Bùi Anh Tuấn; Yanbi
4:03
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Yanbi; Bueno; Album: Giấc Mơ (Single) (2018)
2
Hôm nay 13:28
4 Thầy Đừng Lo Nữa
Trung Quân
4:27
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Tiên Cookie; Album: Thầy Đừng Lo Nữa (Single) (2018)
0
Hôm nay 13:12
5 Duyên Quê
Ngọc Thắng ft Hà Lê
4:36
320kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Hoàng Thi Thơ (2018)
0
Hôm nay 12:45
6 Thành Phố Trong Sông
Minh Ca
7:51
320kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Minh Ca (2018)
21
Hôm nay 12:35
7 Cánh đồng yêu thương (Piano Cover)
Thành Vũ
4:53
320kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Mr.Siro (2018)
1
Hôm nay 12:20
8 Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc
Hoàng Oanh
5:15
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Phạm Duy; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
246
Hôm nay 11:22
9 Nương Chiều
Hoàng Oanh
5:24
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Phạm Duy; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
249
Hôm nay 11:22
10 Ai Nhớ Chăng Ai
Hoàng Oanh
5:12
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Hoàng Thi Thơ; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
262
Hôm nay 11:22
11 Đôi Bóng
Hoàng Oanh
5:47
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Lê Minh Bằng; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
283
Hôm nay 11:22
12 Sầu Lẻ Bóng
Hoàng Oanh
6:30
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Anh Bằng; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
310
Hôm nay 11:22
13 Tâm Tình Gửi Huế
Hoàng Oanh; Thanh Thuý
3:54
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Hoàng Thi Thơ; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
257
Hôm nay 11:22
14 Xin Thời Gian Qua Mau
Hoàng Oanh
6:24
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Lam Phương; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
373
Hôm nay 11:22
15 Mưa Trên Phố Huế
Hoàng Oanh
5:58
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Lê Dinh; Minh Kỳ; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
306
Hôm nay 11:22
16 Chuyện Một Đêm
Hoàng Oanh
5:25
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Anh Bằng; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
377
Hôm nay 11:22
17 Liên Khúc: Tình Yêu Lính
Hoàng Oanh; Duy Khánh
9:24
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Trúc Phương; Mai Châu; Duy Khánh; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
518
Hôm nay 11:22
18 Chiều Tây Đô
Hoàng Oanh
4:56
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Lam Phương; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
472
Hôm nay 11:21
19 Để Trả Lời Một Câu Hỏi
Hoàng Oanh
5:56
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Trúc Phương; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
414
Hôm nay 11:21
20 Chuyến Đò Vỹ Tuyến (Version 1996)
Hoàng Oanh
6:04
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Lam Phương; Album: The Best Of Hoàng Oanh (Chuyến Đò Vỹ Tuyến 2) (2018)
466
Hôm nay 11:20
21 Sầu Lẻ Bóng
Thu Hương
5:14
320kbps
Việt Nam -> Pop, rock...
Anh Bằng
5
Hôm nay 11:08
22 Nhớ Người Thương Binh
Duy Khánh
5:57
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Phạm Duy; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
5
Hôm nay 10:49
23 Đa Tạ
Duy Khánh
4:53
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Anh Việt Thu; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
2
Hôm nay 10:49
24 Trên Bốn Vùng Chiến Thuật
Duy Khánh
4:03
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Trúc Phương; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
4
Hôm nay 10:49
25 Gạo Trắng Trăng Thanh
Duy Khánh; Thanh Tuyền
5:54
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Hoàng Thi Thơ; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
4
Hôm nay 10:49
26 Những Ngày Xưa Thân Ái
Duy Khánh
5:26
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Phạm Thế Mỹ; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
4
Hôm nay 10:49
27 Ngày Trở Về
Duy Khánh
4:54
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Phạm Duy; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
3
Hôm nay 10:49
28 Lối Về Đất Mẹ
Duy Khánh
5:17
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Duy khánh; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
3
Hôm nay 10:49
29 Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê
Duy Khánh
5:41
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Duy Khánh; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
3
Hôm nay 10:49
30 Sương Trắng Miền Quê Ngoại
Duy Khánh
5:20
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Đinh Miên Vũ; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
7
Hôm nay 10:49
31 Tình Nghèo
Duy Khánh; Thanh Tuyền
5:18
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Hoàng Nghĩa; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
4
Hôm nay 10:49
32 Đưa Em Vào Hạ
Duy Khánh
5:19
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Trầm Tử Thiêng; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
3
Hôm nay 10:49
33 Thư Người Chiến Binh
Duy Khánh
4:30
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Văn Đàm; Album: Trên Bốn Vùng Chiến Thuật - Tiếng Hát Duy Khánh (Tape) (1987)
11
Hôm nay 10:48
34 Tuổi Biết Buồn (Pre 75)
Thái Châu
5:18
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Phạm Duy; Album: Tiếng Hát Thái Châu - Tiếng Hát Nồng Nàn Tình Ái (Pre 75) (1975)
3
Hôm nay 10:47
35 Cánh Thư Bằng Hữu (Pre 75)
Thái Châu
7:08
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Hoài Linh; Album: Tiếng Hát Thái Châu - Tiếng Hát Nồng Nàn Tình Ái (Pre 75) (1975)
3
Hôm nay 10:47
36 Nếu Một Ngày Kia (Pre 75)
Thái Châu
5:16
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Hoàng Thi Thơ; Album: Tiếng Hát Thái Châu - Tiếng Hát Nồng Nàn Tình Ái (Pre 75) (1975)
2
Hôm nay 10:47
37 Lời Đắng Cho Một Cuộc Tình (Pre 75)
Thái Châu
4:12
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Nhật Ngân; Album: Tiếng Hát Thái Châu - Tiếng Hát Nồng Nàn Tình Ái (Pre 75) (1975)
2
Hôm nay 10:47
38 Đời Chưa Trang Điểm (Pre 75)
Thái Châu
3:50
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Vinh Sử; Album: Tiếng Hát Thái Châu - Tiếng Hát Nồng Nàn Tình Ái (Pre 75) (1975)
2
Hôm nay 10:47
39 Tình Vỗ Cánh Bay (Pre 75)
Thái Châu
4:21
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Anh Sơn; Album: Tiếng Hát Thái Châu - Tiếng Hát Nồng Nàn Tình Ái (Pre 75) (1975)
3
Hôm nay 10:47
40 Tiễn Đưa (Pre 75)
Thái Châu
5:30
Lossless
Việt Nam -> Pop, rock...
Lê Đức Long; Album: Tiếng Hát Thái Châu - Tiếng Hát Nồng Nàn Tình Ái (Pre 75) (1975)
3
Hôm nay 10:47