1

127

4:20

Lossless

3

102

3:28

Lossless

5

187

4:46

Lossless

6

162

3:23

Lossless

7

Chưa Từng Nghĩ Đến (从来没想到)

Vương Hạc Đệ; Quan Hồng; Lương Tịnh Khang; Ngô Hy Trạch

61

3:41

Lossless

9

Tuý Thiên Niên (醉千年)

Lý Viên Kiệt; Lý Tuấn Hữu

301

3:40

Lossless

10

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

4.384

5:33

Lossless

11

83

5:14

Lossless

12

1.644

4:52

320kbps

14

161

4:35

Lossless

15

54

3:36

Lossless

16

369

4:00

Lossless

17

76

3:50

Lossless

18

Tay Trái (左手)

Phùng Đề Mạc; Tiểu Phong Phong

137

3:22

Lossless

19

499

3:35

Lossless

20

112

3:07

Lossless

Mới chia sẻ

Xem thêm...

1

Rushing Duck (冲鸭冲鸭)

Dương Siêu Việt

9

2:45

Lossless

2

Đánh Cược (孤注)

Vương Nguyên

46

3:37

Lossless

3

Xin Hãy Nói Xin Chào (请先说你好)

Hạ Nhất Hàng

22

4:49

Lossless

4

Mùa Hạ Năm Trước (去年夏天)

Vương Đại Mao

14

4:05

Lossless

5

Đạo Tướng Hành (盜將行)

Hoa Chúc; Mã Vũ Dương

29

3:18

Lossless

6

Tiền Trần (前尘)

SING Lữ Đoàn

18

3:49

Lossless

7

我是主播

Tiểu Phan Phan

20

3:36

Lossless

8

即视感

Phùng Đề Mạc

63

3:41

Lossless

9

Hồng Trần (红尘)

Nguỵ Thần

142

3:21

Lossless

10

Hạng Người Hời Hợt (泛泛之辈)

Đại Tráng

83

5:14

Lossless

11

Một Nửa (一半)

Lương Khiết

20

3:35

Lossless

12

Đông Tây (东西)

Lâm Tuấn Trình

40

2:42

Lossless

13

Oppa, Em Không Hề Ngốc (欧巴我不傻)

Tịch Tây

93

2:33

Lossless

14

Tay Trái Chỉ Trăng (左手指月)

Tát Đỉnh Đỉnh

76

3:50

Lossless

15

Bất Nhiễm (不染)

Mao Bất Dịch

65

5:32

Lossless

16

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Đặng Luân

54

3:36

Lossless

17

Thiên Địa Vô Sương (天地无霜)

Dương Tử; Đặng Luân

45

3:36

Lossless

18

Tình Sương (情霜)

Dương Tử

46

4:22

Lossless

19

Xoá Đi Đau Thương (一抹伤)

Tôn Lộ

161

4:35

Lossless

20

Song Thế Luyến Nhân (双世恋人)

Hạ Kính Hiên

27

3:47

Lossless

New Album Album mới chia sẻ       Xem thêm...
Tchaikovsky: The Seasons PCL10157 (2018)
Yuan Sheng
Lossless
Namanana - The 3rd Album (Regular) 8809616986058 (2018)
Lay
Lossless
Hoạ Ngoại Âm (画外音) (2018)
Vương Khải
Lossless
Wind (風) (Single) (2018)
Cyan Lpegd
Lossless
Develop (Original Mix) (Single) (2018)
Clare
Lossless
Đi Không (走马) (2018)
Lưu Vũ Ninh
Lossless

Bài hát mới được tải

Xem thêm...
Chưa Từng Nghĩ Đến (从来没想到)

Vương Hạc Đệ; Quan Hồng; Lương Tịnh Khang; Ngô Hy Trạch

61

3:41

Lossless

Hoài Mong

Various Artists

3.254

4:25

Lossless

1.677

3:42

Lossless

127

4:20

Lossless

Tiêu Dao (Xiao Yao)

Hoắc Kiến Hoa

2.389

4:25

Lossless

3.830

3:31

Lossless

Những Lời Dối Gian

Various Artists

5.438

4:21

Lossless

23.753

4:23

Lossless

290

5:04

Lossless

Sunflower

Paddy Sun

715

3:48

320kbps

Dương Quan Tam Điệt (阳关三迭)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Chiết Giang Trung Quốc

645

4:04

Lossless

Không Bao Giờ Quên Em

Various Artists

3.002

5:08

Lossless

150

4:04

Lossless

Tình Xanh

Various Artists

2.092

4:50

Lossless

Quan Sơn Nguyệt (关山月)

Dàn Nhạc Cổ Truyền Chiết Giang Trung Quốc

681

2:04

Lossless

Sáng Tạo Hồi Ức (创造回忆)

Vương Hạc Đệ; Quan Hồng; Lương Tịnh Khang; Ngô Hy Trạch

56

5:17

Lossless

Love

Wang Wei

1.410

4:40

Lossless

102

3:28

Lossless

65

4:03

Lossless

Đồng Thoại

Various Artists

2.646

4:56

Lossless